Gräs & Skötsel

Gräs & Skötsel

Det finns många blandningar av gräsfrö att tillgå, vi använder oss av högkvalitativa sorter.

I vår blandning så är innehållet 70% ängsgröe och 30 % rödsvingel för att få en tät och slitstark gräsmatta med grön och fin färg,som även klarar vintern bra.
En bra etablerad gräsmatta kräver normalt inte så mycket skötsel, beroende på läge och hur mycket man vill klippa så kan det alltid vara bra att gödsla åtminstone en gång/år och då är det bäst att gödsla på våren.
Gödsla med NPK 11-5-18 Lägg ca 2-3 kg/100 m2
Undvik att gödsla vid väldigt varma och torra förhållanden och även klippa när det är för varmt. En väldigt kortklippt matta har mycket svårare att behålla den lilla fukt som finns ,en den som är lite högre och skuggar bättre.

Priser och leverans

Vi säljer gräsmattor av bästa kvalite. Läs mer om hur vi kan leverera en gräsmatta till dig!